Aktuální informace
 • Age-cuki –  Úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vedený zespodu nahoru (takzvaný zvedák) – ruka je v konci pokrčená dlaní k tělu. Dále úder hřbetem zavřené pěsti vedený ze spodu na soupeřovu bradu (KATA Empi).
 • Age-empi-uči –     úder loktem ze spodu na bradu soupeře
 • Čoku-cuki –    přímý úder avřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed s úplnou rotací předloktí – úder vychází z hikite (zavřená pěst u boku dlaní nahoru) – v konci úderu je ruka téměř natažená vpřed dlaní dolu
 • Čudan cuki –    úder na pásmo čudan (úder na střed soupeřova těla)
 • Džodan cuki –    úder na pásmo džodan (úder na soupeřovu hlavu)
 • Empi-uči  –  úder loktem
 • Furi-uči  –   Technika obdobná uraken – úder začíná u pasu na stejné straně jako úderová ruka a v konci techniky je pěst obrácená palcovou stranou dolů
 • Gamen-šuto-uči –    Sek úderovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený od ucha na straně ruky, kterou techniku vedeme. Dlaň je v nápřahu namířená vpřed, loket do strany. V průběhu seku rotujeme zápěstím o 180 stupňů – ruka je v konci seku propnutá dlaní nahoru
 • Gedan cuki –    úder na pásmo gedan (úder na spodní část soupeřova těla nebo úder pod pás)
 • Gedan uči-barai –    Sek malíkovou hranou zavřené ruky v pásmu gedan (pod pasem). Sek je prováděn propnutou paží po kruhovém pohybu před tělem..
 • Gyaku-cuki  –   přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem dopředu s vykročením nohy na opačné straně než je vedený úder
 • Haišu-uči –    sek úderovou plochou haišu (hřbet otevřené ruky)
 • Haito-uči  –   sek úderovou plochou haito (palcová hrana otevřené dlaně
 • Hasami-cuki –    dvojitý obloukový úder klouby hřbetu pěstí vedený oběma rukama před sebe, přičemž úderové plochy dopadají na soupeře ze strany
 • Heiko-cuki –    dvojitý přímý úder směrem dopředu oběma rukama najednou v poloze vodorovně vedle sebe a dlaněmi dolů
 • Hiraken-cuki –    úder plochou hiraken
 • Ippon nukite –         bodnutí špičkou ukazováku (úedrová plocha ippon nukite)
 • Ipponken-cuki –    úder plochou ipponken
 • Jama-cuki –    dvojitý přímý úder klouby pěstí na střední a horní pásmo soupeře prováděný oběma rukama najednou dlaněmi k sobě. Název úderu odvozen od pozice lokte horní úderové plochy, který je nasměrován nahoru (jama = hora)
 • Joko cuki –    úder do strany
 • Joko tetsui-uči –    Sek úderovou plochou tetsui (malíková strana zavřené ruky) provedený do strany vedle těla.
 • Joko-empi-uči –    úder loktem do strany
 • Kagi-cuki –    obloukový úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vedený před sebe ze strany, přičemž paže je v konci úderu pokrčená
 • Kakuto-uči –    sek úderovou plochou kakuto (spodní část hřbetu ruky s ohnutým zápěstím)
 • Keito-uči –    sek úderovou plochou keito (kloub pokrčeného palce)
 • Kizami-cuki –   přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem dopředu s vytočením ramene a boku do směru úderu a s vykročením nohy na stejné straně jako je vedený úder
 • Mae-empi-uči –    obloukový úder loktem vedený před sebe
 • Mawaši-cuki –    úder vedený po oblouku vpřed. Úder dopadá úderovou plochou seiken na soupeře ze strany (takzvaný hák)
 • Mawaši-empi-uči –   obloukový úder loktem vedený před sebe ze strany
 • Morote ippon nukite –    Úder propnutým prstem (ukazovákem) provedený oběma rukama současně.
 • Morote joko-cuki –    dvojitý úder stranou. Ruce provádějí úder současně.
 • Morote mawaši-cuki –    úder oběma rukama, pohyb je ekvivaletní jako u morote mawaši-uke
 • Morote tate-cuki –    Úder směrem vpřed provedený oběma rukama současně. Úderovou plochou je seiken. Paže provádějí při úderu poloviční rotaci.
 • Morote tetsui-uči –    Sek úderovou plochou tetsui (malíková strana zavřené ruky) provedený oběma rukama současně.
 • Morote ura-cuki –    Úder ura-cuki provedený oběma rukama současně. Technika se provádí směrem vpřed bez rotace předloktí – ruce končí pokrčené přibližně lokty u těla.
 • Morote-cuki –    úder oběma rukama najednou
 • Nakadaka ipponken –     nukite úder otevřenou dlaní úderovou plochou nukite – bodnnutí (saši-waza) špičkami prstů otevřené ruky (jonhon nukite – bodnutí všemi prsty kromě palce)
 • Nakadaka ipponken-cuki –    úder plochou
 • Nihon nukite  –   bodnutí špičkami prstů ukazováku a prostředníku (úderová plocha nihon nukite)
 • Nukite  –  úder otevřenou dlaní úderovou plochou nukite – bodnnutí (saši-waza) špičkami prstů otevřené ruky (jonhon nukite – bodnutí všemi prsty kromě palce)
 • Oi-cuki  –   přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vpřed s vykročením nohy na stejné straně
 • Otoši-cuki –    úder vedený shora dolů
 • Otoši-empi-uči –    úder loktem shora dolů
 • Otoši-šuto-uči –    Sek úedrovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený shora dolů
 • Ren-cuki –    dvojitý úder klouby pěsti směrem dopředu s vystřídáním rukou
 • Sanbon-cuki –    trojitý úder klouby pěsti s vystřídáním rukou směrem dopředu na hlavu a střední část těla
 • Say-uraken-uči –    Technika uraken vedená z vrchu dolů
 • Seirjuto-uči –    sek úderovou plochou seirjuto (vnější spodní část otevřené dlaně)
 • Šita-cuki –    přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed bez rotace předloktí – úder vychází z hikite – v konci úderu je ruka pokrčená směrem vpřed (loket je u těla) dlaní nahoru. Název se používá ve stylu goju ryu
 • Šomen-uraken-uči –     Technika uraken vedená směrem vpřed. Ruka v nápřahu je pokrčená dlaní k sobě a s loktem k zemi
 • Šuto-uči –    sek úderovou plochou šuto (malíková hrana otevřené dlaně)
 • Tate šuto-uči  –   sek provedený malíkovou hranou otevřené ruky, ohnuté v zápěstí hřbetní částí směrem k předloktí. Sek je proveden od těla obloukovou drahou do propnuté paže.
 • Tate uraken-uči     Úder provedený švihově úderovou plochou seiken (jeho hřbetní částí). Úder na soupeře dopadá v pokrčené fázi paže, která se po úderu ihned stahuje zpět (v konci úderu není paže propnutá).
 • Tate-cuki  –   přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed poloviční rotací předloktí – úder vychází z hikite – v konci úderu je ruka mírně pokrčená směrem vpřed (loket je přibližně na pěst od těla) dlaní do strany
 • Teišo-cuki –    přímý úder vpřed plochou teišo – spodní část otevřené dlaně (pata dlaně)
 • Teišo-uči  –   obloukový sek úderovou plochou teišo – spodní částí otevřené dlaně (pata dlaně). Nápřah techniky je většinou u ramene úderové ruky. Technika dopadá na soupeře ze strany – dráha obdobná jako u gammen-šuto-uči
 • Tetsui hasami-uči  –   sek oběma rukama úderovou plochou tetsui (malíková hrana zavřené pěsti). Sek dopadá na soupeře po oblouku ze stran. Ruce jsou v konci techniky obráceny dlaněmi nahoru. Technika se používá na pásmo čudan dna žebra nebo džodan na spánky soupeře
 • Tetsui-uči  –   sek úderovou plochou tetsui (malíková hrana pěsti)
 • Tobi-geri  –   kop ve výskoku
 • Ura-cuki –    přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed bez rotace předloktí – úder vychází z hikite – v konci úderu je ruka pokrčená směrem vpřed (loket je u těla) dlaní nahoru. Nápřah může začínat také od hlavy
 • Uraken-uči  –   obloukový sek hřbetem zavřené ruky s uvolněným zápěstím
 • Uširo-cuki –    Úder provedený vzad.
 • Uširo-empi-uči  –   obloukový úder loktem vzad
 • Yokomen-šuto-uči –    Sek úderovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený od ramene druhé ruky. Ruka je v konic propnutá dlaní dolů
 • Yokomen-uraken-uči  –   Technika uraken, která dopadá na soupeře ze strany. Ruka v nápřahu je pokrčená dlaní k sobě loktem do strany

 

zdroj:

Shindokan [online]. [cit. 2016-11-08]. Dostupné z: http://home.tiscali.cz/shindokan/Technika/udery.htm