Aktuální informace

Kopy GERI WAZA

 • Fumikomi – dupnutí patou nebo malíkovou hranou chodidla nebo patou
 • Gedan-sokuto – kop úderovou plochou sokuto – útok malíkovou hranou na koleno. Jde o obdobu jokogeri gredan – nápřah je však více přetažen na druhou stranu, než kam je kop vedený
 • Gyaku-mawaši-geri – kop nártem nebo špičkou chodidla vedený vpřed po oblouku z opačné strany, než je kopající noha
 • Hiza-geri – kop kolenem
 • Joko-fumikomi – Dodupnutí stranou (údeová plocha sokuto – malíková hrana chodidla)
 • Joko-geri – kop směrem do strany
 • Joko-geri keage – kop malíkovou hranou chodidla vedený kyvadlově do strany
 • Joko-geri kekomi – kop patou vedený po přímce do strany
 • Joko-tobi-geri – kop do strany provedený ve výskoku
 • Kakato-geri – kop patou shora dolů
 • Kansecu-geri – kop úderovou plochou sokuto – útok malíkovou hranou na koleno – název se používá ve stylu goju-ryu
 • Kin-geri – kop nártem ze spodu směrem vpřed
 • Mae-fumikomi – dodupnutí vpřed (úderová plocha kakato – pata)
 • Mae-geri (keage) – kop špičkou chodidla vedený dopředu
 • Mae-geri kekomi – kop patou vedený vpřed
 • Mae-hiza-geri – kop kolenem vpřed
 • Mae-tobi-geri – kop mae-geri provedený ve výskoku
 • Mawaši-geri – kop špičkou chodidla nebo nártem po oblouku směrem vpřed, přičemž kop dopadá na soupeře ze strany
 • Mawaši-hiza-geri – kop kolenem, přičemž kop dopadá na soupeře ze strany
 • Mika-cuki-geri – kop ploskou chodidla ze strany po oblouku směrem dopředu
 • Nidan-geri – dvojitý kop provedený ve vzduchu
 • Ran-geri – dvojitý kop s došlapem mezi technikami
 • Ura-mawašigeri – kop vedený na soupeře z druhé strany, než je kopající noha. Kop dopadá na soupeře po oblouku ze strany chodidlem nebo patou
 • Uširo-fumikomi – Dodupnutí vzad (úderová plocha kakato – pata)
 • Uširo-geri – kop směrem za sebe
 • Uširo-geri keage – kop patou vedený za sebe pokrčením nohy
 • Uširo-geri kekomi – kop patou vedený po přímce vzad
 • Uširo-tobi-geri – kop uširogeri provedený ve výskoku
 • Uširo-ura-mawašigeri – kop uširo-geri vedený na soupeře ze zadní nohy z otočky

Zdroj:

Shindokan [online]. [cit. 2016-11-08]. Dostupné z: http://home.tiscali.cz/shindokan/Technika/kopy.htm