Aktuální informace
dsc_3949

Trénink pod vedením

Ondřeje Čecha
dsc_3956
Ondřej Čech

Držitel mistrovského stupně. Od roku 2000 členem SKP Seitedo Opava.

V roce 2009 se začal aktivně věnovat i thajském boxu (7 zápasů, 5 výher).
V roce 2015 úspěšně složil zkoušky na 1. dan v Seitedo.

dsc_3921
dsc_3983
dsc_4087

04.04.2016

Trénink pod vedením Ondřeje Čecha
previous arrow
next arrow

Historie SKP Seitedo Opava se začíná psát na počátku devadesátých let (1992). Toto období by se dalo nazvat obdobím hledání cesty, kterou se bude oddíl ubírat. S politickými změnami se otevřely nové možnosti i v oblasti bojových umění. V této době zakládá sensei František Mikulinec v Opavě soukromou školu karate, se kterou později vstupuje do Svazu Ji – Jitsu Moravy. Dojo je nejprve v tělocvičně ZŠ Otická, a potom na více než deset let v tělocvičně ZŠ Komenského.

Na jednom výcvikovém semináři se František Mikulinec setkává s polským mistrem Bogdanem Czaplou, který zde prezentuje bojové umění Juko – Kai. Toto pojetí boje jej natolik zaujme, že se rozhodne vydat právě touto cestou. Jsou navázány kontakty a realizují se první výcvikové kurzy v Polsku. Opavský oddíl vstupuje do mezinárodní federace Juko – Kai International Karate. Začíná se cvičit bojový styl, který je F. Mikulincovi a členům oddílu blízký a nachází si mnoho dalších příznivců. V této době má oddíl okolo stovky členů. Cvičenci jsou podle výkonnosti rozděleni do skupin A, B. Souběžně probíhá i výuka mladších žáků.

Na začátku roku 1993 se uskuteční první udělování technických stupňů, které řídí sensei Czapla. V létě tohoto roku je uspořádán výcvikový tábor v Budišově nad Budišovkou, kde také padla první slova o stylu Seitedo, což je sportovní verze Juko – Kai. Seitedo se dostává i do názvu klubu – Seitedo karate Opava. Sensei Mikulinec sestavuje závodnické družstvo, se kterým se pak účastní několika závodů v Polsku. V říjnu roku 1995 je v Opavě realizován turnaj družstev Slezská orlice, kterého se účastní devět polských a dvě opavská družstva.

V dalších letech dochází k postupnému zmenšování členské základny (důvodem jsou pracovní povinnosti, rodina, opadnutí počáteční euforie, atd.). Toto období krize, kdy v klubu zůstala přibližně desítka “skalních” bojovníků a dobře fungující skupina dětí, vyvrcholila odchodem senseie Mikulince za pracovními povinnostmi. Vedení se ujímá sensei Chráska, sensei Haller a sensei Čech. Dochází k odklonu od sportovní orientace a je upřednostňován návrat ke kořenům stylu.

Díky tomu, že v klubu začíná trénovat větší počet cvičenců z řad policistů, přechází Seitedo karate v roce 2001 do Sportovního klubu Policie ČR. Členská základna se rozšiřuje nejen o příslušníky policie.

V současné době má oddíl SKP Seitedo Opava cca 50 členů. Dojo se nachází v tělocvičně Judo Slezan Opava v budově vedle Tyršova stadionu. Trénink je nadále zaměřen na nácvik plnokontaktního boje a sebeobrany. Ve vedení oddílu jsou Radek Čech, Radomír Dobruš, Tomáš Haller a Pavel Chráska. Klub pořádá pravidelné kurzy sebeobrany pro veřejnost, spolupracuje se Slezskou univerzitou a Magistrátem města Opavy.